Learn here. Laugh here. From here to the world.Learn here. Laugh here. From here to the world.

Events

Tokyo Disneyland

Tháng 3: Đi đến công viên giải trí của trung tâm thủ đô.
Không chỉ giúp học sinh thư giãn mà còn có thể kết nối mối quan hệ giữa các bạn.

Events

Nikko

Tháng 3: Thăm quan Nikko.
Nikko là nơi có Nhật Quang Đông Chiếu Cung, là nơi thờ tướng quân Tokugwa Ieyasu. Ngoài ra, còn có thác Kegon và bảo tàng nghệ thuật, là địa điểm thu hút quan khách du lịch.

Events

Trải nghiệm mặc đồ Nhật truyền thống.

Tháng 6: Tổ chức mặc đồ Nhật truyền thống.
Là cơ hội hiếm có để thử khoác lên người bộ áo truyền thống của nước Nhật.

Events

Buổi thuyết trình về việc tiến học

Tháng 8: Tổ chức buổi thuyết trình vê việc tiến học.
Dựa theo mong muốn về nghề nghiệp của từng bạn nhà trường sẽ hướng dẫn các bạn chọn trường.

Events

Đại hội thể thao

Tháng 9: Đại hội thể thao được tổ chức với sự tham gia của các lớp.
Cùng nhau vận động hết mình làm thu ngắn lại khoảng cách giữa các bạn học sinh.

Events

Chùa Sensou

Tháng 10: Thăm quan chùa Sensou
Được biết là ngôi chùa cổ trong nội thành, là nơi thu hút đông đảo lượng khách du lịch đến thăm quan.

Events

Tokyo Disneyland

Tháng 3: Đi đến công viên giải trí của trung tâm thủ đô.
Không chỉ giúp học sinh thư giãn mà còn có thể kết nối mối quan hệ giữa các bạn.

Events

Nikko

Tháng 3: Nikko là nơi có Nhật Quang Đông Chiếu Cung, là nơi thờ tướng quân Tokugwa Ieyasu. Ngoài ra, còn có thác Kegon và bảo tàng nghệ thuật, là địa điểm thu hút quan khách du lịch.

Events

Trải nghiệm mặc đồ Nhật truyền thống.

Tháng 6: Tổ chức mặc đồ Nhật truyền thống.
Là cơ hội hiếm có để thử khoác lên người bộ áo truyền thống của nước Nhật.

Events

Buổi thuyết trình về việc tiến học

Tháng 8: Tổ chức buổi thuyết trình vê việc tiến học.
Dựa theo mong muốn về nghề nghiệp của từng bạn nhà trường sẽ hướng dẫn các bạn chọn trường.

Events

Đại hội thể thao

Tháng 9: Đại hội thể thao được tổ chức với sự tham gia của các lớp.
Cùng nhau vận động hết mình làm thu ngắn lại khoảng cách giữa các bạn học sinh.

Events

Chùa Sensou

Tháng 10: Thăm quan chùa Sensou
Được biết là ngôi chùa cổ trong nội thành, là nơi thu hút đông đảo lượng khách du lịch đến thăm quan.